Archív aktualít / Ochrana osobných údajov

Pestovatelia marhúľ regiónu Podunajskej nížinyOchrana osobných údajov

PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

V nasledujúcom texte spoločnosť pannonia fruit s.r.o.&co.,k.s., IČO: 35 949 503, (ďalej len pannonia fruit s.r.o.&co.,k.s.“)  Vás informuje o spracúvaní Vašich osobných údajov, ktoré ste jej poskytli, prípadne poskytnete.

 

1.       BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV

1.       pannonia fruit s.r.o. & co.,k.s. prijala na ochranu osobných údajov primerané technické a organizačné opatrenia,  ktoré chránia osobné údaje okrem iného pred stratou, manipuláciou alebo neoprávneným prístupom. Prijaté opatrenia podliehajú pravidelnej kontrole a priebežne prispôsobované podľa  najnovších  poznatkov stavu techniky. Pokiaľ by došlo k porušeniu ochrany Vašich osobných údajov a takéto porušenie ochrany Vašich osobných údajov by mohlo viesť k vysokému riziku pre Vaše práva, budeme Vás o tom informovať bez zbytočného odkladu v priebehu 72 hodín od zistenia takéhoto porušenia.

2.       ZBER A SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

1.       Osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „všeobecné nariadenie“) a na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

2.       Spôsob získavania a kategórie získaných osobných údajov:

Spôsob získania osobných údajov

Kategórie získavaných osobných údajov

Registrácia pre E-shop

V prípade, ak sa rozhodnete vytvoriť používateľský účet v našom e-shope, ktorý prevádzkujeme na webových stránkach  www.bylinkovazahrada.sk

-          Vaše meno, priezvisko, adresa bydliska, dodacia adresa, fakturačná adresa (ak sú odlišné od adresy bydliska), telefónne číslo, e-mailová adresa,

-          informácie o vašich online nákupoch (napríklad čo ste si kúpili a akým spôsobom ste za to zaplatili),

-          Vaše prihlasovacie údaje (prihlasovacie meno a heslo).

Nákup prostredníctvom E-shopu

V našom  E-shope môžete nakupovať aj bez registrácie, avšak Vaše osobné údaje potrebujeme, aby sme Vám mohli doručiť tovar, ktorý si vyberiete a kúpite.

-          Vaše meno, priezvisko, adresa bydliska, doručovacia adresa fakturačná adresa (ak sú odlišné od adresy bydliska), telefónne číslo, e-mailová adresa,

-          informácie o vašich online nákupoch (napríklad čo ste si kúpili a akým spôsobom ste za to zaplatili).

Registrácia pre odber newslettra

Na základe Vašej požiadavky a súhlasu Vás môžeme informovať o ponuke našich tovarov, novinkách, zľavových akciách a spotrebiteľských súťažiach aj bez toho, aby ste sa predtým registrovali v našom E-shope alebo kúpili akýkoľvek tovar.

-          Vaša e-mailová adresa .

Prehliadanie webových stránok našej spoločnosti

-          Informácie o vašom online správaní počas prehliadania webových stránok našej spoločnosti a informácie o tom, že ste klikli na jednu z našich reklám (vrátane reklám na webových stránkach iných subjektov),

-          informácie o zariadeniach, prostredníctvom ktorých ste využili služby našej spoločnosti (vrátane výrobcu, modelu a operačného systému, IP adresy, typu prehliadača a identifikátorov mobilného zariadenia, dátumu a času vášho prístupu, adresy webovej stránky, z ktorej ste boli presmerovaný/á na našu webovú stránku, iných údajoch prenášaných cez štandardné HTTP(s) protokoly, údaje použité na online reláciu po prihlásení) .

 

 

3.       Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

a)       Spracúvanie osobných údajov je primárne založené na Vašom právnom vzťahu ako dotknutej osoby k našej spoločnosti, t. j. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy , ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia).

b)       Spracúvanie niektorých osobných údajov môže byť založené na oprávnenom záujme našej spoločnosti alebo tretej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia).

c)       V niektorých prípadoch Vás môžeme požiadať o poskytnutie Vášho súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov, a v takom prípade Vaše osobné údaje spracúvame len, ak ste nám poskytli svoj výslovný súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia).

Účel spracúvania osobných údajov

Právny základ spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje využívame predovšetkým na to, aby sme Vám sprístupnili tovary, ktoré ponúkame, ako je využívanie E-shopu ako registrovaný, či neregistrovaný zákazník, či účasti v našich spotrebiteľských súťažiach. Vaše osobné údaje potrebujeme, aby sme mohli spracúvať a vybavovať Vaše objednávky, vrátane spracúvania Vašich platieb za tovar a prípadného vrátenia peňazí, spravovať Vaše užívateľské účty, doručiť Vám tovar, ktorý si objednáte. Takisto potrebujeme spracúvať Vaše osobné údaje, aby sme Vám mohli poskytnúť výhody spojené s Vašou registráciou, či poskytnúť rôzne zľavy.

Plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia)

Vaše osobné údaje využívame aj na to, aby sme Vás v súvislosti s Vašou registráciou alebo Vašimi nákupmi prostredníctvom E-shopu mohli informovať o ponuke našich tovarov, novinkách, zľavových akciách a spotrebiteľských súťažiach prostredníctvom newslettra našej spoločnosti zasielaného e-mailom, alebo prostredníctvom tlačeného katalógu s ponukou našich tovarov. Vaše údaje používame aj na zlepšenie a personalizáciu našich služieb, napríklad údaje o Vašej nákupnej histórii a tovaroch, ktoré ste u nás kúpili využívame na to, aby sme Vám vedeli odporučiť iné tovary, ktoré by Vás mohli zaujímať a aby sme Vám na našej webovej stránke zobrazovali obsah, ktorý je pre Vás relevantný.

Oprávnený záujem

(čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia)

Vaše osobné údaje využívame na spravovanie našich webových stránok a na zlepšovanie našich služieb a prevádzky. Na našich webových stránkach využívame súbory cookie a ďalšie podobné technológie, aby sme Vám umožnili čo najlepšie užívať funkcie našich webových stránok. Podrobné informácie o súboroch cookie a o možnosti ich vypnutia nájdete v Zásadách používania súborov cookie.

 

Vaše osobné údaje tiež využívame na zlepšovanie ponuky našich tovarov on – line, nášho know-how a tiež spôsobu komunikácie so zákazníkmi. Vaše osobné údaje nám tiež pomáhajú pri vývoji a zlepšovaní našich systémov informačných technológií (vrátane bezpečnosti). Všetky uvedené činnosti nám umožňujú poskytovať lepšie služby našim zákazníkom.

Oprávnený záujem

(čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia)

Vaše osobné údaje využívame na to, aby sme s Vami boli v kontakte. Bez toho, aby ste sa registrovali v našom E - shope, alebo kúpili akýkoľvek tovar ponúkaný našou spoločnosťou, máte možnosť prihlásiť sa na odber newslettra, prostredníctvom ktorého Vás budeme výlučne na základe Vášho výslovného súhlasu informovať o ponuke svojich tovarov a služieb, novinkách, zľavových akciách a spotrebiteľských súťažiach.

Súhlas dotknutej osoby

(čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia)

Vaše osobné údaje využívame na riešenie Vašich sťažností, plnenie našich povinností vo vzťahu k Vám, uplatňovanie práv a právnych nárokov, ktoré sa týkajú Vás alebo nás, napríklad, ak nie ste spokojní s našimi tovarmi, alebo v prípade nehody, ku ktorej došlo v našej prevádzke.

Oprávnený záujem

(čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia)

Vaše osobné údaje využívame na monitorovanie bezpečnosti našej prevádzky, najmä na nasledovné účely:

-          ochrana zdravia všetkých osôb nachádzajúcich sa v priestoroch našej prevádzky,

-          ochrana našej prevádzky, tovaru a iného majetku, ktorý sa v nej  nachádza,

-          ochrana verejného poriadku a bezpečnosti

-          odhaľovanie, prevencia a napomáhanie stíhania protispoločenského správania a trestnej činnosti, získavanie dôkazov o trestnej činnosti.

Oprávnený záujem

(čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia)

4.       Niektoré vyššie uvedené spôsoby využívania Vašich osobných údajov sú založené na tzv. oprávnených záujmoch našej spoločnosti, ktoré zahŕňajú:

a)       starať sa o potreby našich zákazníkov, vrátane dodania našich tovarov;

b)       propagáciu a predaj našich tovarov;

c)       starostlivosť o Váš používateľský účet (E-shop), riešenie sťažností a sporov, uplatňovanie práv a právnych nárokov;

d)       ochranu a podporu našej obchodnej činnosti, kolegov, zákazníkov;

e)       ochrana zdravia a telesnej integrity;

f)        predchádzanie a napomáhanie odhaľovania protispoločenského správania, trestnej činnosti;

g)       ochrana verejného poriadku a bezpečnosti;

Pestovatelia marhúľ regiónu Podunajskej nížiny">Aktuality

  • Pestovatelia marhúľ regiónu Podunajskej nížiny">Ochrana osobných údajov

  • Pestovatelia marhúľ regiónu Podunajskej nížiny">Spustenie web stránky

    13. mája sme spustili novú webovú stranku. Jej obsah budeme priebežne dopĺňať.

Pestovatelia marhúľ regiónu Podunajskej nížinyRýchla správa

Meno:

E-mail:

Text správy:

Opíšte reťazec z obrázka:

Overovací reťazec
Vygenerovať nový reťazec