Cookie Consent by Privacy Policies website
Archív aktualít / Ochrana osobných údajov 1.časť

Pestovatelia marhúľ regiónu Podunajskej nížinyOchrana osobných údajov 1.časť

PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

V nasledujúcom texte spoločnosť pannonia fruit s.r.o.&co.,k.s., IČO: 35 949 503, (ďalej len pannonia fruit s.r.o.&co.,k.s.“)  Vás informuje o spracúvaní Vašich osobných údajov, ktoré ste jej poskytli, prípadne poskytnete.

 

1.       BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV

1.       pannonia fruit s.r.o. & co.,k.s. prijala na ochranu osobných údajov primerané technické a organizačné opatrenia,  ktoré chránia osobné údaje okrem iného pred stratou, manipuláciou alebo neoprávneným prístupom. Prijaté opatrenia podliehajú pravidelnej kontrole a priebežne prispôsobované podľa  najnovších  poznatkov stavu techniky. Pokiaľ by došlo k porušeniu ochrany Vašich osobných údajov a takéto porušenie ochrany Vašich osobných údajov by mohlo viesť k vysokému riziku pre Vaše práva, budeme Vás o tom informovať bez zbytočného odkladu v priebehu 72 hodín od zistenia takéhoto porušenia.

2.       ZBER A SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

1.       Osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „všeobecné nariadenie“) a na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

2.       Spôsob získavania a kategórie získaných osobných údajov:

Spôsob získania osobných údajov

Kategórie získavaných osobných údajov

Registrácia pre E-shop

V prípade, ak sa rozhodnete vytvoriť používateľský účet v našom e-shope, ktorý prevádzkujeme na webových stránkach  www.marhule.com

-          Vaše meno, priezvisko, adresa bydliska, dodacia adresa, fakturačná adresa (ak sú odlišné od adresy bydliska), telefónne číslo, e-mailová adresa,

-          informácie o vašich online nákupoch (napríklad čo ste si kúpili a akým spôsobom ste za to zaplatili),

-          Vaše prihlasovacie údaje (prihlasovacie meno a heslo).

Nákup prostredníctvom E-shopu

V našom  E-shope môžete nakupovať aj bez registrácie, avšak Vaše osobné údaje potrebujeme, aby sme Vám mohli doručiť tovar, ktorý si vyberiete a kúpite.

-          Vaše meno, priezvisko, adresa bydliska, doručovacia adresa fakturačná adresa (ak sú odlišné od adresy bydliska), telefónne číslo, e-mailová adresa,

-          informácie o vašich online nákupoch (napríklad čo ste si kúpili a akým spôsobom ste za to zaplatili).

Registrácia pre odber newslettra

Na základe Vašej požiadavky a súhlasu Vás môžeme informovať o ponuke našich tovarov, novinkách, zľavových akciách a spotrebiteľských súťažiach aj bez toho, aby ste sa predtým registrovali v našom E-shope alebo kúpili akýkoľvek tovar.

-          Vaša e-mailová adresa .

Prehliadanie webových stránok našej spoločnosti

-          Informácie o vašom online správaní počas prehliadania webových stránok našej spoločnosti a informácie o tom, že ste klikli na jednu z našich reklám (vrátane reklám na webových stránkach iných subjektov),

-          informácie o zariadeniach, prostredníctvom ktorých ste využili služby našej spoločnosti (vrátane výrobcu, modelu a operačného systému, IP adresy, typu prehliadača a identifikátorov mobilného zariadenia, dátumu a času vášho prístupu, adresy webovej stránky, z ktorej ste boli presmerovaný/á na našu webovú stránku, iných údajoch prenášaných cez štandardné HTTP(s) protokoly, údaje použité na online reláciu po prihlásení) .

 

 

3.       Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

a)       Spracúvanie osobných údajov je primárne založené na Vašom právnom vzťahu ako dotknutej osoby k našej spoločnosti, t. j. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy , ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia).

b)       Spracúvanie niektorých osobných údajov môže byť založené na oprávnenom záujme našej spoločnosti alebo tretej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia).

c)       V niektorých prípadoch Vás môžeme požiadať o poskytnutie Vášho súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov, a v takom prípade Vaše osobné údaje spracúvame len, ak ste nám poskytli svoj výslovný súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia).

Účel spracúvania osobných údajov

Právny základ spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje využívame predovšetkým na to, aby sme Vám sprístupnili tovary, ktoré ponúkame, ako je využívanie E-shopu ako registrovaný, či neregistrovaný zákazník, či účasti v našich spotrebiteľských súťažiach. Vaše osobné údaje potrebujeme, aby sme mohli spracúvať a vybavovať Vaše objednávky, vrátane spracúvania Vašich platieb za tovar a prípadného vrátenia peňazí, spravovať Vaše užívateľské účty, doručiť Vám tovar, ktorý si objednáte. Takisto potrebujeme spracúvať Vaše osobné údaje, aby sme Vám mohli poskytnúť výhody spojené s Vašou registráciou, či poskytnúť rôzne zľavy.

Plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia)

Vaše osobné údaje využívame aj na to, aby sme Vás v súvislosti s Vašou registráciou alebo Vašimi nákupmi prostredníctvom E-shopu mohli informovať o ponuke našich tovarov, novinkách, zľavových akciách a spotrebiteľských súťažiach prostredníctvom newslettra našej spoločnosti zasielaného e-mailom, alebo prostredníctvom tlačeného katalógu s ponukou našich tovarov. Vaše údaje používame aj na zlepšenie a personalizáciu našich služieb, napríklad údaje o Vašej nákupnej histórii a tovaroch, ktoré ste u nás kúpili využívame na to, aby sme Vám vedeli odporučiť iné tovary, ktoré by Vás mohli zaujímať a aby sme Vám na našej webovej stránke zobrazovali obsah, ktorý je pre Vás relevantný.

Oprávnený záujem

(čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia)

Vaše osobné údaje využívame na spravovanie našich webových stránok a na zlepšovanie našich služieb a prevádzky. Na našich webových stránkach využívame súbory cookie a ďalšie podobné technológie, aby sme Vám umožnili čo najlepšie užívať funkcie našich webových stránok. Podrobné informácie o súboroch cookie a o možnosti ich vypnutia nájdete v Zásadách používania súborov cookie.

 

Vaše osobné údaje tiež využívame na zlepšovanie ponuky našich tovarov on – line, nášho know-how a tiež spôsobu komunikácie so zákazníkmi. Vaše osobné údaje nám tiež pomáhajú pri vývoji a zlepšovaní našich systémov informačných technológií (vrátane bezpečnosti). Všetky uvedené činnosti nám umožňujú poskytovať lepšie služby našim zákazníkom.

Oprávnený záujem

(čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia)

Vaše osobné údaje využívame na to, aby sme s Vami boli v kontakte. Bez toho, aby ste sa registrovali v našom E - shope, alebo kúpili akýkoľvek tovar ponúkaný našou spoločnosťou, máte možnosť prihlásiť sa na odber newslettra, prostredníctvom ktorého Vás budeme výlučne na základe Vášho výslovného súhlasu informovať o ponuke svojich tovarov a služieb, novinkách, zľavových akciách a spotrebiteľských súťažiach.

Súhlas dotknutej osoby

(čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia)

Vaše osobné údaje využívame na riešenie Vašich sťažností, plnenie našich povinností vo vzťahu k Vám, uplatňovanie práv a právnych nárokov, ktoré sa týkajú Vás alebo nás, napríklad, ak nie ste spokojní s našimi tovarmi, alebo v prípade nehody, ku ktorej došlo v našej prevádzke.

Oprávnený záujem

(čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia)

Vaše osobné údaje využívame na monitorovanie bezpečnosti našej prevádzky, najmä na nasledovné účely:

-          ochrana zdravia všetkých osôb nachádzajúcich sa v priestoroch našej prevádzky,

-          ochrana našej prevádzky, tovaru a iného majetku, ktorý sa v nej  nachádza,

-          ochrana verejného poriadku a bezpečnosti

-          odhaľovanie, prevencia a napomáhanie stíhania protispoločenského správania a trestnej činnosti, získavanie dôkazov o trestnej činnosti.

Oprávnený záujem

(čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia)

4.       Niektoré vyššie uvedené spôsoby využívania Vašich osobných údajov sú založené na tzv. oprávnených záujmoch našej spoločnosti, ktoré zahŕňajú:

a)       starať sa o potreby našich zákazníkov, vrátane dodania našich tovarov;

b)       propagáciu a predaj našich tovarov;

c)       starostlivosť o Váš používateľský účet (E-shop), riešenie sťažností a sporov, uplatňovanie práv a právnych nárokov;

d)       ochranu a podporu našej obchodnej činnosti, kolegov, zákazníkov;

e)       ochrana zdravia a telesnej integrity;

f)        predchádzanie a napomáhanie odhaľovania protispoločenského správania, trestnej činnosti;

g)       ochrana verejného poriadku a bezpečnosti;

 

h)       testovanie a vývoj nových produktov a služieb, ako aj vylepšovanie tých existujúcich.

5.       Zároveň Vás chceme ubezpečiť, že pri spracúvaní Vašich osobných údajov na účely definované v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov dôsledne dodržiavame zásadu nevyhnutnosti a primeranosti, t. j. vykonávame len také spracovateľské činnosti, ktoré sú absolútne nevyhnutné pre dosiahnutie vyššie uvedených účelov spracúvania osobných údajov, a to výlučne v rozsahu primeranom týmto účelom. V nadväznosti na to uplatňujeme predovšetkým zásadu minimalizácie údajov a zásadu minimalizácie uchovávania údajov tak, ako je uvedené nižšie.

VII. SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

1.       V prípade, ak nemáte záujem registrovať sa v našom E-shope, či kúpiť si akýkoľvek tovar, ktorý ponúkame, ale zároveň sa prihlásite na odber newslettra, prostredníctvom ktorého Vás informujeme o ponuke našich tovarov, novinkách, zľavových akciách a spotrebiteľských súťažiach, spracúvame Vaše osobné údaje výlučne na základe Vášho výslovného súhlasu s takým spracúvaním.

2.       Predtým ako sa prihlásite na odber newslettra sa Vás opýtame, či súhlasíte so spracúvaním Vašich osobných údajov na tento účel. Svoje rozhodnutie ohľadom zasielania newslettra máte právo kedykoľvek zmeniť a súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať, a to online prostredníctvom webovej stránky našej spoločnosti, alebo kliknutím na odkaz „Zrušenie odberu“, ktorý nájdete v každom e-maile s newslettrom. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

 

1.      

Pestovatelia marhúľ regiónu Podunajskej nížiny">Aktuality

Pestovatelia marhúľ regiónu Podunajskej nížinyRýchla správa

Meno:

E-mail:

Text správy:

Opíšte reťazec z obrázka:

Overovací reťazec
Vygenerovať nový reťazec